Stomatološka ordinacija | Borča | Corone in metallo ceramica e ponti

Metalo-keramičke krune i mostovi

Ove zubne krunice kao bazu imaju sloj metala preko koga je nanet sloj keramike (porcelana) sa svih strana. Metal ovoj krunici daje otpornost na sile žvakanja i na pucanje, a keramika joj daje boju zuba.

Od svih materijala za zubne krunice, metalo-keramičke krunice su najjače i najotpornije na lomljenje i habanje. Lako se uklanjaju u slučaju potrebe za zamenom i najtolerantnije su na sile grizanja i žvakanja.

Metalo-keramičke krune i mostovi

Kvalitetno urađene i uz pravilnu negu, metalo-keramičke krunice mogu da traju 15 i više godina.
Razlog zašto se ljudi opredeljuju za metalo-keramičke umesto keramičkih krunica pored cene, jeste što su izdržljivije zbog spoja porcelana sa metalom. Keramičke krunice mogu oslabiti stalni zub koji se nalazi pored njih, malo više od metalo-keramičkih krunica.

Metalo-keramičke krune i mostovi 3