Stomatološka ordinacija | Borča | Dental Roentgen Stankov

Dental rendgen kabinet

Savremeno opremljen rendgen kabinet sa zasebnim ulazom i čekaonicom za pacijente, omogućava preciznu digitalnu radiološku dijagnostiku uz minimalno zračenje pacijenata. Ograničene doze zračenja za decu i za odrasle!

Na zahtev pacijenta snimak se izdaje na filmu i CD-u.Dental rendgen 1

Nudimo Vam mogućnost izrade:

  • 3D ortopana
  • ortopana
  • cefalograma
  • tomografija za implantologiju
  • snimka temporomandibularnog zgloba
  • snimka paranazalnih šupljina
  • pojedinačnih snimaka zuba 
t7f7