Stomatološka ordinacija | Borča | Impianti dentali

Zubni implanti

Zubni implantati ili implanti su cilindrični šrafovi koji se ugrađuju u kost vilice i koriste se kao zamena za prirodni koren zuba. Izrađuju se od titanijuma. Zajedno sa nadgradnjom (suprastrukturom) i protetskom krunom zuba čine jedinstvenu celinu za funkcionalnu i estetsku rehabilitaciju jednog ili više zuba koji nedostaju.

Da bi lakše razumeli, implant se ponaša "kao tipl od titanijuma" koji se ugradi u kost, u njega se uvrće ("šrafi") nadgradnja  (suprastruktura) i na sve to onda ide krunica.

Zubni implanti

Faze ugradnje implantata

  • Implantati se hirurški ugrađuju u kost. Postupak je brzo gotov i bezbolan, budući da se izvodi pod lokalnom anestezijom.
  • Nakon ugradnje implanta potrebno je neko vreme da implant sraste sa kosti - “osteointegracija“, što obično traje 6 do 8 nedelja.
  • Nakon ovog perioda na implant se postavlja nadgradnja (suprastruktura) na koju ide protetska keramička krunica (metalo-keramička) ili neko drugo protetsko rešenje u zavisnosti od plana terapije.
Ugradnja implanta - faze

Nekada je standard u nadoknadi nedostajucih zuba bio zubni most. Bilo da nedostaje jedan ili više zuba, ukoliko bismo se opredelili za zubni most, morali bismo brusiti susedne zube. Međutim zbog potrebe da se brušenjem modifikuju (i donekle time potencijalno ugrožavaju) nekada potpuno zdravi susedni zubi, danas se radije preporučuje zubni implant.

Ugradnja implantata kada nedostaju svi bočni zubi

Kada nedostaju bočni zubi (kutnjaci i pretkutnjaci) jednostrano ili obostrano, odnosno kada postoji takav tip krezubosti a imamo situaciju da pacijent ne želi mobilnu protezu, implanti su jedino adekvatno rešenje u toj situaciji.

Tada se u zavisnosti od broja zuba koji nedostaju, ugrađuju bar 2 zubna implanta koja igraju ulogu nosača mosta. Kada se završi oseointegracija odnosno kada implant sraste sa kosti, na ugrađene implante tada ušrafljujemo suprastrukturu i keramički most koji će biti dugotrajan, čvrst i stabilan.

 

Ugradnja implantata kada nedostaju svi bočni zubi

Ugradnja implantata kada nedostaju svi zubi - bezube vilice

Zubni implantati se ugrađuju u vilice i na njih se nadograđuju posebna sidrišta koja kasnije drže zubnu protezu. Ta sidrišta mogu biti oblika malih kugli ili prečki.

Proteze na implantatima kao što i naziv govori, jesu zubne proteze koje se pričvršćuju za zubne implantate. Izvrsna osobina proteze na implantima je da se lagano mogu skidati zbog čišćenja i higijene, ali isto tako kada se nose dobro su učvršćene i sasvim sigurno se pacijenti osećaju bilo da jedu ili pričaju.

Ugradnja implantata kada nedostaju svi zubi - bezube vilice

Ugradnja implanta - VIDEO