Stomatološka ordinacija | Borča | Ponti e protesi Bio HPP

Bio HPP mostovi i proteze

Bio HPP mostovi i proteze su protetske nadoknade izrađene od materijala (High-performance polymers – Polimeri visokih performansi) koji je je u današnjoj stomatologiji uspešno zamenio sve dosadašnje materijale: keramiku,  zlato,  legure Co-Cr-Mo (kobalt-hrom-molibden), alumine, cirkonijum…
Zbog sve veće potražnje za rešenjima koja nisu zasnovana na metalima, kao i zbog estetskih vrednosti, naša Ordinacija je u mogućnosti da svojim pacijentima ponudi višestruko kvalitetnije rešenje po znatno pristupačnijim cenama.

0ott
whw